Vzorove odstoupení od smlouvy

UZAVŘENÉ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD www.chilimarket.cz

 

Jméno a příjmení spotřebitele: ...............................................................................................

Adresa: ..................................................................................................................................

Kontaktní telefon: ...................................................................................................................

Kontaktní e-mail: ....................................................................................................................

 


Název firmy: Keygoes Company s.r.o.

Sídlo: Koprivnická 26, 841 01 Bratislava

IČO: 46031961

DIČ: SK2023241814

 


V ....................................................................................... dne ..............................................

 


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU


Vážení, 

dne ...............................……. jsem na Vašich internetových stránkách www.chilimarket.cz s Vámi prostřednictvím Objednávkového formuláře uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byl/byla/bylo ..........................................................................................................................................................................................................................

Uvedené zboží mi bylo doručeno dne ...............................……. společně s daňovým dokladem (fakturou č. .................................................).


V souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého práva a od výše uvedené kupní smlouvy v zákonné lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstupuji.

Nepoužívané zboží v původním neporušeném obalu Vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce (Balík do ruky), zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ..................................... Kč (vč. částky za dopravu a platbu), které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil/a ve prospěch Vaší společnosti. Peněžní částku poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odsotupení od smlouvy na bankovní účet č. .........................................../............. vedený u .....................................................

Za kladné vyřízení mojí žádosti předem děkuji!

 

S pozdravem,...........................................................

(vlastnoruční podpis)